Forslag til masteroppgaver rettes direkte til aktuell faglærer, se vedlagte oversikt over faglærere ved IES. Faglærer godkjenner aktuelle oppgaver og gjør dem kjent for studentene.

Frist: 6. november 2020

Liste over faglærere ved instituttet

 

Ifølge studieplanen skal studentene utføre masteroppgaven i 10. semester (våren 2021). Masteroppgaven skal være på 30 studiepoeng, har vanligvis 20 ukers varighet, starter ca.15. januar 2021, og avsluttes ca. 10. juni 2021. Valg av masteroppgave vil skje i begynnelsen av desember 2020.

 

Se mer info om instituttet på: http://www.ntnu.no/ies.