PILOT-E lyser ut tre tema for 2021:

1. Utslippsfri maritim nærskipsfart.

2. Hydrogen – utvikling mot mulige knutepunkt.

3. Et energisystem for omstilling

 

Les mer om søknadsprosess og krav hos Enova.

Søknadsfrist 15.september 2021 kl 13:00.