Innen utgangen av 2016 skal alle husstandene over på det avanserte måle- og styringssystemet, som forkortes AMS. På Hvaler foregår det et nasjonalt pilotprosjektet rundt dette, som bransjen forventer å få mye nyttig lærdom ut fra. 6800 hus, hytter og mindre næringseiendommer på Hvaler får AMS-målere i løpet av året.


Sanntidsdata

De nye målerne er i stand til å gi kundene oppdatert informasjon, fra time til time, om strømforbruket. Kundene faktureres da for nøyaktig forbruk. Med de nye, moderne målerne blir det også enklere å levere lokal, fornybar energi, som sol og vindkraft, inn i strømnettet.

Ved å knytte leveringen av tradisjonell elkraft sammen med moderne IKT-løsninger, tar de det første skrittet på veien mot et smartere energinett.

– Vi har nå byttet ut halvparten av strømmålerne. Utfordringen med det har først og fremst vært tilgjengelighet, da det er mange hytter i området, sier Vidar Kristoffersen, prosjektleder AMS i Fredrikstad Energi.

Prosjektet er i rute så langt, og tidlig neste år starter de å gjennomføre tiltak. Før den tid skal et prosjektdirektiv for neste steg av prosjektet på plass. Å teste ut småskala solcelleproduksjon er noe som vurderes. I tillegg jobber de med å etablere en felles styringsgruppe med Demo Steinkjer slik at de to pilotprosjektene ikke overlapper hverandre.

– Det er fortsatt mye i formaliseringen av prosjektet som ikke er på plass. Det er mange aktører på banen: NCE Smart Energy i Halden, det nasjonale Smartgridsenteret, Hvaler kommune, Fredrikstad Energi og flere teknologileverandører. Å definere de ulike rollene er en utfordring, sier Kristoffersen.


Førstehåndsinformasjon

På tross av både organisatoriske og teknologiske utfordringer, synes Fredrikstad Energi det er svært mange fordeler med å jobbe med et slikt pilotprosjekt.

– Det vi driver med i pilotprosjektet er åpen forskning hvor vi deler resultatene med andre nettselskap. Men samtidig får vi førstehåndsinformasjon som er svært nyttig. Vi får detaljkunnskaper som det ikke er mulig å lese seg til i rapporter. Vi syns det er svært spennende å være i front på dette, sier Vidar Kristoffersen.

Han mener pilotprosjekt for AMS er noe de fleste nettselskapene burde kjøre for å vinne erfaringer før utrullingsprosjektet.

– Fredrikstad Energi er godt fornøyd med å ha involvert kommunen og forskningsaktører på et tidlig tidspunkt. Vi håper at det å være tidlig ute også kan utløse noe økonomisk støtte fra eksempelvis Forskningsrådet og Enova, sier Kristoffersen avslutningsvis.

Les mer på: www.smartenergihvaler.no