I første del av arrangementet ble det gitt en introduksjon til smarte nett og hva det innebærer. Deretter ble dette konkretisert gjennom eksempler fra +CityxChange som pågående prosjekt i Trondheim.

Statnett presenterte om hvordan digitalisering bidrar i utviklingen av balansemarkedet og beregning av avbruddkostnader. Først ut var Eivind Lindeberg som snakket om hvordan automatisering spiller en viktig rolle i «Nordic Balancing Model» for kraftsystemet. Videre presenterte Oda Sunde MONSTER, et IT-verktøy som sier noe om forsyningssikkerheten i kraftsystemet mot avbruddskostnader og bidrar til smart planlegging av fremtidens kraftsystem. I den anledning presenterte tidligere deltager i sommerprosjektet KUBE, Håkon Wardeberg, hva det innebærer og hvordan de gjennom prosjektet fikk bidra til utviklingen av fremtidens kraftsystem.

Kongsberg Digital presenterte deres pågående arbeid med en digital tvilling av det fysiske strømnettet. Presentasjonen ble holdt av Ola Hendset som forklarte hvordan et slikt verktøy kan anvendes og deres tilnærming fra noe fysisk til en digital modell. Det ble også vist konkrete eksempler og simuleringer.

Postdoktor ved NTNU, Michele Garau presenterte hvordan integrasjon av 5G kan utføres i strømnettet. Det ble sett på hva 5G rent teknisk er og hvilke krav til data og styring av strømnettet som implementasjon av 5G kan tilfredsstille. Det ble også sett på laginndeling av 5G nettet og hvilket lag som skal knyttes til strømnettet.

Til slutt var sensorteknologi i fokus. Først ut var Heimdal Power som presenterte deres sensor. En sensor som monteres direkte på linje og målere parameter som temperatur, helling og strøm. Videre presenterte Julian ved Disruptive Technologies deres små trådløse sensorer på som lett kan plasseres ut i infrastruktur tilknyttet strømnettet.

Program

Tid Hva
16:15 Velkommen med introduksjon og aktualisering 
Kjell Sand, Smartgridsenteret/NTNU
–      Hva er egentlig smartgrids og hva skal vi med det?
16:30 Smart City
Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim Kommune/+CityxChange
–      Pågående prosjekt i Trondheim
16:45 Balansering av produksjon og forbruk
Eivind Lindeberg, Statnett
–      Hva er nordisk balansemarked og hvordan spiller digitalisering en rolle
17:05 Pause
17:20 Digital tvilling av det fysiske strømnettet
Ola Hendset, Kongsberg Digital
–    Eksempler fra utvikling og bruk av digitale tvillinger av strømnettet
17:35 Beregning av avbruddkostnader i strømnettet
Oda Sunde, Statnett
–      Presentasjon av prosjektet MONSTER
17:50 Hvordan jobbe flerfaglig med data og energi
Håkon Wardeberg, student og Statnett KUBE 2019
–      Eksempler fra sommerprosjektet KUBE, Statnett
18:05 Pause
18:20 Integrering av 5G i strømnettet
Michele Garau, NTNU Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
–      Hva er 5G og hvilke muligheter gir det
18:35 Optimalisering gjennom linjeovervåking
Øyvind Vikestad Aarø, Heimdall Power
–      Eksempel fra utvikling med Heimdall Power
18:50 IoT i praksis
Julian Veisdal, Disruptive Technologies
–        Smarte minisensorer
19:15 Middag i SiT Hangaren
Tapas

Smartgridsenteret takker for fantastiske bidrag og engasjerte studenter!