MENY  

Rapporter og publikasjoner, FoU

— PhD thesis: Techno-economic models in Smart Grids —

Techno-economic models in Smart Grids – Demand side flexibility optimization for bidding and scheduling problems.
By: Stig Ødegaard Ottesen.

Read the full report here.

USmartConsumer – European Smart Metering Landscape Report

‘Digital DSO’ – a vision and the regulatory environment needed to enable it

Masteroppgave: «Smart strøm – smarte kunder?» av Susanne Jørgensen

Guide: Prosjekttyper hos offentlige finansiører

Sveriges handlingsplan for smarte elnett

Handlingsrapporten, publisert des. 2014
Sammendrag, publisert des. 2014

Rapport: CIRED Working Group on Smart Grids

Scenarioer for fremtidens distribusjonsnett

Smartgridsenterets styremedlemmer: