MENY  

Prosjekter

 

Demo Norge

Nasjonal koordineringskomite som har som mandat å bidra til etablering av komplementære demonstrasjonsaktiviteter hos energi-/nettselskapene innenfor smartgrids. Demo Norge skal også være et utstillingsvindu og en testarena for leverandørindustrien for styrket konkurransekraft i det nasjonale og globale smartgridmarkedet.

SmartKraft

Prosjektet skal teste og implementere verktøy som digitale tvillinger og kunstig intelligens for bedre tilstandsovervåking, prediktivt vedlikehold og optimalisert drift for å redusere utetiden i norske vannkraftverk.

 

Intelligent distribusjon av elektrisitet

Målet med prosjektet er å demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere hvordan de fungerer, og estimere nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele Norge.
Løsninger som automatisk spenningsregulering, nett-batterier, smarte varmtvannsberedere, fjernstyrte effektbrytere, løsninger for forbrukerfleksibilitet og selvhelende nett skal demonstreres.