AAB_8938_red

Gründer og forretningsutvikler Rolf Pedersen hos målerleverandøren Aidon (t.h.) er fornøyd med å kunne bruke de store demoprosjektene i Norge som testarena i sin produktutvikling. Prosjektleder Therese Troset Engan i NTE/Demo Steinkjer (t.v.) og prosjektleder Vidar Kristoffersen hos Fredrikstad Energi/Smart Energi Hvaler (midten) stiller mer enn gjerne infrastrukturen til rådighet til disse formålene. Foto: Atle Abelsen

Forretningsutvikler Rolf Pedersen hos målerleverandøren Aidon er klar på at de har hatt stor nytte av deltakelsen i forskningsprosjektet DeVID og aktivitetene i demonstrasjonsprosjektet Demo Steinkjer. – Det har vært reineste julekvelden for oss, sier en fornøyd Aidon-gründer.

Senterleder Grete Håkonsen Coldevin hos The Norwegian Smartgrid Centre ønsker at demonstrasjonsprosjektene hos de ulike energi- og nettselskapene i Norge skal være attraktive for utviklere som vil teste sin teknologi i felt. Hun sier at manglende offentlig prioritering av Demo-aktiviteter innenfor smartgrids har gjort at færre leverandører har vært aktive enn ønskelig. – EU har mye bedre ordninger for medfinansiering av test- og demoaktiviteter enn det Norge har. Noen av leverandørene har likevel vært veldig aktive, og dette har gitt verdifull kunnskap.

Prosjektleder Therese Troset Engan hos NTE/Demo Steinkjer viser til at det har vært viktig å ha med leverandører i arbeidet med å utvikle demonstrasjonsprosjektet til et godt fungerende «levende laboratorium». – Aidon har samarbeidet med NTE og Demo Steinkjer over lengre tid og selv om det har vært utfordringer på veien har Aidon vært positive til å dele sine kunnskaper med oss, sier hun.

Prosjektleder Vidar Kristoffersen hos Fredrikstad Energi/Smart Energi Hvaler har hatt Kamstrup som målerleverandør, og fremhever den tette koplingen med sluttbrukerne som spesielt verdifull. – Det sikrer at vi og leverandørene utvikler løsninger som er optimale for markedet. Vi kan sikkert finne på mye fint teknologisk, men det har liten verdi om ikke markedet faktisk vil ha det.

 

 

Tilgang til dybdekompetanse

Rolf Pedersen hos Aidon forteller at det har vært svært verdifullt med tilgangen til dybdekompetansen hos så vel forskningsmiljøet på SINTEF som i nettselskapene. – Vi har først kunnet teste våre nye løsninger kontrollert i et laboratorium hos SINTEF, og deretter testet det i større skala ute i felten hos Demo Steinkjer. Sammen med de involverte miljøene, har vi kunnet jobbe fram riktige løsninger basert på reelle kost/nytte-betraktninger.

Pedersen peker på at Aidon og de andre leverandørene står bedre rustet foran de tilsvarende prosessene som er i ferd med å kjøres i gang over hele Europa, takket være demonstrasjonsprosjekter som Demo Steinkjer og Smart Energi Hvaler.

– Norge er et foregangsland, med krav som også vil komme i det framtidige europeiske markedet.

 

Bestillingskompetanse

Prosjektleder Therese Troset Engan hos NTE/Demo Steinkjer hevder at demonstrasjonsprosjektet har bidratt til å flytte markedsmakt fra leverandørene over til nettselskapene. – Vi har opparbeidet en høyere bestillingskompetanse, sier hun.

Det synes Pedersen hos Aidon bare er positivt. – Vi ønsker å jobbe så tet som mulig på våre kunder, slik at deres kompetanse kommer enda sterkere inn i kravspesifikasjonene. Da blir det stilt reelle, tøffe krav, og det er slike tøffe krav vi vokser på og som gjør oss bedre rustet til å delta på det mye større internajsonale markedet, sier han.

 

Vil videreutvikle demonstrasjonsprosjektet

Pedersen og Aidon fortsetter gjerne samarbeidet med nettselskapene og forskningsmiljøene gjennom både demonstrasjonsprosjektene og det kommende forskningsprosjektet NetFlex som skal avløse DeVID. – Størstedelen av oppmerksomheten kommer til å dreie seg mot sluttbrukermarkedet. Vi vil fortsette å videreutvikle løsninger for nettnytte, leveringskvalitet og effektivisering av nettdriften. Da må vi ha med oss sluttbrukerne, understreker han.

Therese Troset Engan hos Demo Steinkjer er enig. – Vi kommer til å utvikle felttestene enda mer, utvikle vår kompetanse i samarbeid med leverandørene og lære av tilsvarende demonstrasjonsprosjekter og felttester og demoprosjekter andre steder, sier Engan, som også ønsker å fremheve Siemens blant de samarbeidende leverandørene i Demo Steinkjer.