Kundene eller forbrukerne spiller en avgjørende rolle i realisering av det samlede smart grid landskap. I løpet av februar vil Enova lansere en aktivitet der man kan konkurrere om å etablere demo-prosjekter hvor kunder og/eller kundenes representanter, skal kunne erfare hva som er avgjørende for at forbrukerfleksibilitet og energieffektivitet utløses som en ressurs i fremtidens kraftmarked. Den nye støtteordningen retter seg mot demo-prosjekter som: 1) satser på å levere tjenester som muliggjør en oppside for kundene i form av inntjening på solgt fleksibilitet og eventuelle besparelser gjennom energieffektivisering, 2) som bidra til å minimalisere investeringskostnader i smarthus teknologi for kunder, 3) som utnytter AMS data / sanntids data om generelt energiforbruk og effektbehov knyttet til utvalgte laster, 4) som muliggjør skalerbare løsninger for effekt- og energioptimalisering på aggregert nivå, 5) som informerer og aktiverer kunder om eget energi- og effektbehov gjennom brukervennlige feed-back løsninger.

Enova vil arrangere et informasjonsmøte 5. februar, nærmere informasjon kommer over nyttår.

Teksten i avsnittet over er Smartgridsenterets formuleringer. Den vil bli gjenstand for endring når Enovas offisielle utlysningstekst kommer.