Bjørn Axel Gran vil ta med erfaring fra olje og gassektoren til smartgrid. Foto: Safetec

Bjørn Axel Gran vil ta med erfaring fra olje og gassektoren til smartgrid. Foto: Safetec

Hittil har olje- og gassindustrien vært hovedkundene for Safetecs konsulenttjenester innenfor sikkerhet, beredskap og pålitelighet. Nå står smartgrid for tur.

– Vi tror på en vekst i markedene for AMS. De mange løsningene og tjenestene vil skape økte krav fra forbrukerne om robuste tjenester. Her ligger det et potensial for oss, sier spesialistingeniør Bjørn Axel Gran i Safetec.

Verdifull kunnskap

Safetec får selskap av nærmere femti bedriftsmedlemmer i Smartgridsenteret.

– For oss blir det nyttig å få kunnskap om hvordan de ulike nettselskapene velger å rulle ut AMS. Vi vil også få veldig verdifull kunnskap fra demoprosjektene, sier Gran.

Han ser på medlemskapet som en langsiktig investering.

– Vi kan ta metodikken vi bruker for olje- og gassindustrien over til AMS. Her må det utvikles nye metoder i samarbeid med andre aktører. Da er vi ikke konkurrenter, men samarbeidspartnere som er faglig sultne på å komme opp med nye og bedre løsninger for hele næringen, sier han.

Barnesykdommer

Hvordan ser du for deg utviklingen av smartgrid mot 2020?

– Jeg tror vi vil se barnesykdommer og mismatch mellom forventningene kundene har og det de får. Tilbyderne vil bli fokusere på nye tjenester og ikke nødvendigvis ha fokus på robusthet og pålitelighet, sier han.

Safetec vil også bruke medlemskapet i Smartgridsenteret til å rekruttere flinke ingeniører.

– Vi kan tilby studentoppgaver som kan bidra til å rekruttere personell til bransjen, sier Gran.

Smart energi

Safetec har 140 ansatte i Norge, av disse jobber 20-30 med kraft- og andre energiprosjekter, hovedsakelig olje og gass. Selskapet er en del av ABS Group, med mer enn 2000 ansatte verden over.

Selskapet er allerede med i NCE Smart Energy Markets som et aktivt medlem. NCE-en skal utvikle «et kompetansesenter i verdensklasse som arbeider for signifikant grønn vekst gjennom grønn innovasjon innen omsetning av energi, råvarer og klimakvoter». NCE Smart Energy Markets vil være «en akselerator for nyetableringer og vekst blant klyngens bedrifter og industripartnere og en katalysator for næringsrettet universitets- og høgskoleutdanning og FoU».

Safetec ansatte 700

Foto: Safetec