Smartgridsenteret kan melde om spennende resultater fra lasstyringsforsøkene i Statnett sin Pilot i Nord-Norge.

 

Ny teknologi og innføring av strømmålere kan gjøre det mulig å unngå omfattende strømbrudd. Statnett tester i disse dager ut teknologien i samarbeid med nettselskaper i Nord-Norge og et utvalg av deres kunder. Industri, næringsbygg og kommunale bygg i Vesterålen, Lofoten og Harstad-området deltar i uttestingen, og de første testene sist uke viser lovende resultater.

Det er mulighetene nye, smarte strømmålere (AMS) kan gi som nå testes ut i et forskings- og utviklingssamarbeid mellom Vesterålskraft, Lofotkraft, Hålogaland Kraft, Trollfjordkraft og Statnett.

AMS målere er installert hos nettselskapene sine sluttkunder, totalt 40 enheter, og testing av utstyr og funksjonalitet pågår nå. Test-logger skal analyseres fremover, og endelig rapport foreligger først på nyåret, men resultater så langt viser at det er fullt teknisk mulig å styre forbrukslast på denne måten.

Sist uke deltok 27 av nettselskapenes større kunder i uttestingen, blant dem to skoler. Testen viser at det tok under 1 minutt før utkobling av last hos flere nettselskapers kunder hadde målbar effekt i kraftsystemet. Real-time overvåkning av reell tilgjengelig fleksibel last er ny funksjonalitet i driftssystemet til både Statnett og regionale nettselskaper.

– Vi testet om smarte strømmålere (AMS) og et såkalt intelligent strømnett (smart grid) kan brukes til å fordele tilgjengelig kraft etter kundenes behov, sier Øivind Rue, konserndirektør for drift og marked i Statnett i en pressemelding.

– Ved bruk av smarte strømmålere vil vi i anstrengte perioder kunne fordele tilgjengelig kraft etter reelle behov, og på den måten kunne forhindre mørklegging, legger Øivind Rue til. Han understreker at dette ikke erstatter planlagte nettutbygginger, men kommer som et ekstra tiltak for å sikre strømforsyningen i anstrengte perioder.

Det må alltid produseres like mye strøm som det brukes. I dag er det kraftprodusenter og et fåtall store industrikunder som har bidratt med fleksibilitet når strømforbruket er spesielt høyt, eller når feil i nett- eller produksjonsanlegg utfordrer strømforsyningen. Nå tester man ny teknologi og forbruksstyring hos et bredere spekter av kunder. Tanken er at alle strømkunder i fremtiden vil kunne bidra, liten som stor.

– Vi er glade for det gode samarbeidet med Vesterålskraft, Lofotkraft, Hålogaland Kraft og Trollfjordkraft i dette FoU-prosjektet, påpeker Rue.  –Det har vært avgjørende for uttestingen at de har fått med seg et knippe av sine sluttkunder på dette, understreker han.

– Det er teknologien og mulighetene den gir for effektiv drift av kraftsystemet som nå testes ut i et avgrenset område, tilføyer Peer Olav Østli, konserndirektør for IKT. – Kraftbransjen er mer og mer digitalisert og det åpner for nye, spennende muligheter, sier Østli og tilføyer –Når man får bekreftet at teknologien fungerer, vil det med stor sannsynlighet komme ulike markedsløsninger som regulerer forbruket og sikrer at forbrukere får kompensert for sine bidrag, spår Østli.

– Dersom resultatene viser seg å være så gode som det kan se ut til, kan vi om noen år se for oss at teknologien blir brukt i stor skala. Dette kan gi spennende framtidsutsikter der alle ressurser utnyttes best mulig, uten at vi kompromisser på hverken klima, natur, forsyningssikkerhet, velferd eller komfort, tror Østli.

Prosjektet inngår i Statnetts FoU-satsing på nye, smarte løsninger for neste generasjons kraftsystem.

 

Artikkelen er basert på Pressemelding fra Statnett sine hjemmesider.