Over 80 hus- og hytteeiere på Hvaler møtte opp en mandags kveld i november for å bli informert om smarte energiløsninger i Smart Energi Hvaler. Foto: Atle Abelsen

Over 80 hus- og hytteeiere på Hvaler møtte opp en mandags kveld i november for å bli informert om smarte energiløsninger i Smart Energi Hvaler. Foto: Atle Abelsen

Prosjektpartnerne i Smart Energi Hvaler opplevde en gledelig god respons da de inviterte alle Hvalers husholdningskunder til et opplysningsmøte om smartgridprosjektet på rådhuset i Skjærhalden i november. Over åtti husholdningskunder – rundt en tredel hytteeiere – møtte opp og stuet seg sammen for å spise den lokale delikatessen – fiskesuppe – og bli informert om energiløsninger og mulighetene for å bli prosumenter (produsent og konsument) eller plusskunder i demoprosjektet.

– Oppslutningen har vært enestående, sier prosjektleder Bernt Bremdal. – Ordføreren er her og signaliserer at han vil spille på lag med prosjektet og de som ønsker å delta som plusskunder, mens Fredrikstad Energi Nett har skjønt mulighetene som ligger for dem som nettselskap og er kjempepositive. Da har vi et godt grunnlag for å gå til Enova for å finne ordninger for å lage gode pakker til de som vil være med, sier han.

Folkemøtet var også et ledd i smartgridprosjektet DeVID, der et av delprosjektene handler om å undersøke og måle forbrukernes respons på tiltak.

– Responsen vi har fått er over all forventning. Det tyder på at vi når fram med informasjonskampanjene, sier Bremdal.

Ivrig kommune

Fra venstre Bernt Bremdal (NCE SMART og DeVID), Vidar Kristoffersen (Fredrikstad Nett), Thor Moen (NCE SMART), ordfører Eivind Normann Borge (Hvaler kommune) og Bjørn Birkeland (Fredrikstad Nett). Nederst en representant for framtidas prosumenter på Hvaler. Foto: Atle Abelsen

Fra venstre Bernt Bremdal (NCE SMART og DeVID), Vidar Kristoffersen (Fredrikstad Nett), Thor Moen (NCE SMART), ordfører Eivind Normann Borge (Hvaler kommune) og Bjørn Birkeland (Fredrikstad Nett). Nederst en representant for framtidas prosumenter på Hvaler. Foto: Atle Abelsen

Bremdal understreker betydningen av å ha med en såpass «framoverlent» samarbeidspartner som Hvaler kommune. Ordfører Eivind Norman Borge ser at dette er viktig for en liten kommune som Hvaler. Her er ikke kraftforsyningen alltid like stabil, også i år har de opplevd pressede situasjoner. En ny innmatning fra fastlandet er kostbar, og et kontroversielt naturinngrep. Olje og diesel er ikke lenger like attraktivt som reserveløsninger, verken av klima- eller miljømessige årsaker.

– I sum gir dette både en kommuneadministrasjon og en fastboende befolkning og hytteeiere som er godt over gjennomsnittet opptatt av fornybar energi og energieffektive løsninger. Det er godt nytt for Smart Energi Hvaler, sier Bremdal.

Legger til rette

For å smi mens jernet er varmt, har kommunen gått i gang med å utrede hvordan forholdene best kan legges til rette for hus- og hytteeiere som ønsker å investere i solceller og etablere andre energiløsninger på eiendommene. Kommunen har uttalt en ambisjon om å være en pådriver snarere enn en brems. Derfor går de nå gjennom hvordan de bruker blant annet plan- og bygningsloven og planverktøyene i kommunen.

– Også Fredrikstad Energi Nett, som er en viktig aktør i Smart Energi Hvaler, har virkelig forstått hvor viktig det er å utvikle løsninger som legger forholdene til rette for plusskunder. De er en stor pådriver for å få inn ny produksjon, styrke de svakeste delene av nettet og bidra til utjevning av laster, sier Bremdal.

Han legger til at nå, når de første plusskundene etter hvert melder seg, håper han at Enova og det øvrige virkemiddelapparatet kjenner sin besøkelsestid og tilpasser sine støtteordninger til dette behovet. – Nå vil jeg ha dem på banen, oppfordrer han.

Stor interesse for sol

På møtet ble tilhørerne informert om økonomi og praktiske detaljer rundt solcelle- og solvarmeanlegg, mikroskala vindturbiner, varmepumper og andre energiløsninger for framtidige plusskunder og prosumenter. Spesielt var interessen stor for solcelleløsningene, som med en levetid på 50–80 år kan få en svært lav, samlet energipris. Om kraftprisene tilsier at et anlegg på for eksempel 2 kilowatt til rundt 50.000 kroner er nedbetalt etter 10–15 år, vil eieren sitte igjen med gratis energi i ytterligere 50-60 år.

Til vinteren planlegger Demo Steinkjer å arrangere et liknende folkemøte.

– Mye av det vi har gjort her nå, kan kopieres og videreutvikles på Steinkjer, sier Bernt Bremdal.