På Smartgridkonferansen ser vi nærmere på utfordringer og muligheter, rundt denne utviklingen.

Temaer du vil høre mer om:

  • Nettselskapenes digitale mulighetsrom
  • Barrierer for digitalisering – må vi leve med dem?
  • Hvor smarte er vi – bruk av nye data i nettutvikling, -vedlikehold og -drift
  • Effektfleksibilitet – alle snakker om viktigheten, men får vi det?

Hvem er det for?

  • Ansvarlige og fagpersonell innen nettutvikling
  • Forvaltning og -drift i nettselskap
  • Produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører
  • Teknologi- og tjenesteleverandører
  • Akademia og myndigheter