«Jeg har store forventninger til sentralsystemet og ikke minst til Powel som hovedleverandør og samarbeidspartner i årene som kommer» sier Thomas Thiis, daglig leder i Validér. «Jeg er overbevist om at vi vil kunne tilby en kostnadseffektiv og sikker drift av AMS for våre eksisterende, og fremtidige, eiere og kunder.»

 

Betydelig effektivisering av eksisterende og nye prosesser

Gjennom innføringen av smarte målere eller AMS vil strømkunder i Norge få registrert strømforbruket sitt med en nøyaktighet på en time eller mindre. Datainnsamling og styring av målere skjer gjennom løsningen Powel ELIN som er designet for automatiserte prosesser, samt overvåkning av drift og feilsituasjoner i strømnettet. Utover ren innsamling av måleverdier samler systemet også inn data rundt hendelser i strømmålere, kommunikasjonen eller el-nettet, samt at datakvaliteten forbedres og avvik håndteres automatisk. Gjennom dette vil nettselskapene ha mulighet til å motta data av sterkt forbedret kvalitet, noe som vil medføre stort forbedringspotensiale for planlegging, drift og vedlikehold av lavspentnettet.

 

Fremtidsrettet konsept

Som en markedsleder innenfor programvareløsninger for smarte nett (Smart Grids) og smarte målere (Smart Metering) støtter Powel og sine løsninger et bredt utvalg av målertyper og kommunikasjonsteknologier – noe som vil være sentralt for suksessen av Validér sitt konsept. Løsningen støtter AMS prosesser uavhengig av målerleverandør eller kommunikasjonsprotokoll. På denne måten sikrer Powel fleksibiliteten som kreves for en vellykket og sikker håndtering av et så stort prosjekt, både nå og i framtiden.

 

Validérs konsept – den sentrale tjenesteplattformen

Validér kommer til å leverere tjenester som effektiviserer og sikrer prosesser relatert til smarte strømmålere og anvender til dette formålet Powels løsning for innsamling, prosessering og analyse av målerdata. Selskapet vil implementere og støtte integrasjon av Sentralsystemet med elhub.no og nettselskapene, med kundeinformasjonssystemer (KIS) og nettinformasjonssystemer (NIS).

«Løsningen fra Powel gjør at vi kan håndtere hele prosessen fra datainnsamling og validering av måledata til avvikshåndtering og konfigurering av hendelser og alarmer gjennom samme plattform. Dette gjør det mulig for oss å effektivisere våre prosesser og tjenester», sier Thomas Thiis. «Dessuten er vi imponert over de topp referanser som Powel var i stand til å gi fra andre storskala implementeringer i Europa.»

For Powel er kontrakten en viktig milepæl i sitt hjemmemarket.

«Når målesystemer blir mer og mer intelligente, vises det at foretak som Validér i økende omfang ser potensialet i å tilby nye og effektive tjenester basert på de mulighetene som fleksible og åpne løsninger kan gi, » sier Bård Benum. ”Det er mye som skjer på dette området for øyeblikket, og vi er glade for å se at Norge viser vei».

 

Fakta om løsningen:

Innenfor rammen av denne kontrakten, vil Powel implementere løsningene Powel ELIN og Powel MOBI for å forvalte og drifte et minimum av 400.000 målepunkter i samsvar med norske krav for avanserte måle- og styresystemer (AMS). Systemet vil benytte Oracle Exadata og Exalogic som plattform for database/mellomvare og håndtering av sikkerhet, samt programvaren iKnowBase fra underleverandøren e-vita for BPM funksjonalitet. I tillegg vil Powel benytte seg av verdensledende GIS verktøy ArcGIS for å muliggjøre kartbasert analyse og avvikshåndtering. Løsningen vil tilføre betydelig verdi ved å automatisere prosesser og integrasjoner med både nettselskaper og kommende elhub.no.

 

 

Om Powel
Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske softwareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen softwareløsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vann kraftproduksjon, og har dermed et unikt utgangspunkt for å tilby eksperthjelp innen utviklings- og rådgivningstjenester. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag over 300 ansatte. For mer informasjon, besøk www.powel.no.

 

Om Validér

Validér AS ble etablert i juni 2013 av syv nettselskaper som utgjør Vestlandsalliansen (www.vestlandsalliansen.no) og ytterligere 14 nettselskaper på Vestlandet gikk inn som eiere i desember 2013. Validér AS vil fungere som tjenesteleverandør for sine eiere og vil forvalte og drifte sentralsystemet for innsamling og behandling av all måledata. Selskapet vil bidra til å integrere sentralsystemet mot nettselskapenes ERP-systemer. Validér AS vil støtte og drifte de nødvendige grensesnittene til den fremtidige nasjonale Elhub – elhub.no.

 

Lenke til pressemeldingen