Bjerkan var allerede i 2005 med i ulike prosjekter for SmartGrid i EU. Der observerte han at landene som lyktes med å etablere nasjonale teknologiplattformer for smartgrid, skapte mye aktivitet rundt temaene med påfølgende innovasjon og nyskaping. I Norge er Smartgridsenteret blitt et viktig virkemiddel for dette.

Enfo utvikler og opererer avanserte systemløsninger for forbrukerfleksibilitet, optimalisert drift av kraftsystemet og effektiv utnyttelse småskala kraftproduksjon.  Enfo er et heleid datterselskap av Agder Energi Venture.

 

Flere prosjekter i Norge og EU

Foruten det store prosjektet AutoDIG, har Enfo også andre prosjekter for Statnett om sanntid overvåking og kontroll.

Basert på målinger av strøm, spenning og effektflyt på sentrale punkter i nettet gir systemet et bilde på pendlinger og andre driftsforstyrrelser i kraftsystemet i Norden. Med denne informasjonen, kan nettoperatøren agere på informasjon i tidlig fase og før de utvikler seg til feilsituasjoner.

Enfo deltar også i EU-prosjektene eGotham og I3RES i samarbeid med NTE. EU-prosjektene skal utvikle og demonstrere løsningsarkitektur for drift av mikrogrid, kundeinvolvering og optimal integrasjon av distribuert produksjon. Målet er å demonstrere muligheter innenfor smartgrid med nye, åpne IKT-løsninger som allerede blir benyttet i andre bransjer.