Selskapene som samarbeidet om testen var NTE, BKK, Agder Energi og Hafslund. Resultatene ble presentert på Smartgridkonferansen 2014 av Per Erik Nodbø hos BKK Nett. Presentasjonen til Nordbø er lagt ut på hjemmesiden til Smartgridsenteret under «Smartgridkonferansen 2014, presentasjoner», se: https://smartgrids.no/rapporter/

Da testprosjektet startet opp i 2013 hadde det internasjonalt bare vært kjørt piloter med G3 -PLC over TN-nett. Det var ikke på det tidspunktet mulig å få svar på fra leverandørsiden om teknologien ville kreve vesentlige tilpasninger for å brukes over IT-nett i Norge. For å redusere risiko på veien mot utsendelse av RFP for AMS målere og kommunikasjonsløsninger, ønsket flere av nettselskapene som er medlem i Smartgridsenteret å få gjort en første, begrenset test i Norge, som kunne indikere om dette området var noe å ta med i vurderingene videre.

Målet med testen var å undersøke om G3 PLC er en potensiell teknologi for implementering av AMS-kommunikasjonsløsning for nettselskapene i Norge. Formålet med testen var å å bekrefte/avkrefte følgende hypoteser:

  1. G3 PLC har teknisk potensial i Norge (Teknisk hypotese)  — Hvordan fungerer G3 PLC på IT-nett? Noen nettselskap har TT nett. Er det mulig å benytte G3 PLC der?
  2. Implementering av G3 PLC følger nettselskapenes tidshorisont (Tids-relatert hypotese)
  3. G3 PLC vil bli kommersielt attraktiv og lønnsom innenfor nettselskapenes tidshorisont (Kommersiell hypotese)

Eksempel på vellykket samarbeid

Smartgridsenterets leder, Grete Coldevin, sier at det er flott at flere nettselskaper kan samarbeide om å kjøre test-prosjekter på relavante områder for Bransjen. På noen områder er vi nødt til å finne ut om internasjonale løsninger også kan fungere for nettet vi har i Norge. Samarbeid på relevante områder gjør at  bransjen bruker knappe ressurser på en god måte, samtidig som man får utnyttet ekspertisen som sitter i ulike selskaper mot felles interesse. Coldevin roser Demo Steinkjer for å ta på seg rollen som prosjekteier på vegne av de involverte selskapene, og for å stille med ressurser til prosjektledelse. –Vi ser gjerne mer av samarbeid i bransjen om test/demo arbeid, sier hun.

Resultater fra testen

Testingen viste at det kreves en del utvikling av G3PLC generelt og tilpasning mot IT nett spesielt dersom denne teknologien skal fungere optimalt. For G3 PLC med LOAD rutingsprotokoll er rekkevidden for dårlig under de forhold som testen ble utført under. For IT nett er utfordringen mangel på N-leder. G3PLC er i utgangspunktet tilpasset 4-leder system. Det må gjøres tilpasninger for at dette skal fungere i IT nett. Disse tilpasningene er ikke spesifisert i G3PLC standarden og blir således proprietære. Problematikken rundt IT nett er forsøkt illustrert i denne figuren:

 

Illustrasjon: Problemstikken med  IT nett og G3 PLC

Illustrasjon: Problemstikken med IT nett og G3 PLC

For mer informasjon om testen som er utført, kontakt prosjektleder Gunnar Vist i Demo Steinkjer.