Study on Smart Grids: barriers to deployment and opportunities.

Ny studie lansert av EUs GROW identifiserer hindringer for utplasseringer og muligheter i områder – i tillegg til smart måling – hvor etterspørsler kan forbedres for å styre investeringer mot disse områdene. Den komplementerer det første studiet ved å se på to hovedscenarioer for å gi innsikt i de potensielle rammeverksbetingelsejne for utplassering av smartgrids frem til 2030.

Konklusjoner

Å gjøre det europeiske kraftnettet smartere skjer, og smartgrids kan åpne for nye virksomhetsmodeller basert på å samle etterspørsels- og tilbudskilder, eller til og med direkte kontakt mellom individuelle kunder. Interessentene i studiet pekte gjentatte ganger på «motvilje mot endring» (fra distribusjonssytemoperatører og nasjonale regulatorer)  som en av hovedfaktorene som begrenser virksomhetsmuligheter og hindrer implementeringen av nye virksomhetsmodeller.

Link til studiet