4. februar arrangerer Smartgridsenteret og Statnett “Smartgrid-dagen”, et studentseminar som består av en introduksjon til smartgrids fra et IKT- og elkraftperspektiv, spennende foredrag om pågående utviklingsprosjekter i energibransjen, og en aktiv del med quiz og Q&A. Seminaret varer i ca. 3 timer, og både starter og avslutter med noe å spise. Arrangementet er gratis.

Hensikten med Smartgrid-dagen er å vekke interesse for feltet smartgrids gjennom å gi innsyn i konkrete utviklingsprosjekter som pågår, og hvilke utfordringer energibransjen står overfor fremover. De strenge kravene til oppetid og sikkerhet fører til kontinuerlig søk etter de beste teknologiene, samt er med på å skape en spennende og utfordrende arbeidshverdag for både elkraft- og IKT-ingeniørene: Strømnettet skal kunne styres hele tida.

Vi ønsker at studentene fra de ulike studieprogrammene skal forstå hverandres fagdomener litt bedre, så derfor er det satt opp to “kræsjkurs” i hhv. elkraftsystemer og IKT i begynnelsen av programmet. Etter foredragene er det satt av tid til mingling mellom fagpersoner i industrien og studenter etter foredragene. Kanskje blir noen inspirert til en smartgrid-relatert prosjekt eller masteroppgave!

Studenter fra alle studieprogram er invitert, der de mest aktuelle er IKT, elkraft, kybernetikk og telematikk (3.–5. trinn), men studenter fra andre studieprogram er også hjertelig velkomne til å delta.

 

Programmet for dagen ser slik ut:

DEL 1 – INNLEDENDE FOREDRAG (KJEL 1, Gløshaugen)
17:00: Lett servering av frukt og kjeks
17:15: Velkommen
17:20: “Kræsjkurs” elkraftsystemer
17:30: “Kræsjkurs” IKT
17:45: Smartgrids – hvordan henger IKT og elkraft sammen, og hva er utfordringene?

DEL 2 – FOREDRAG (KJEL 1, Gløshaugen)
18:05: Hovedinnlegg 1: Agder Energi: Realisering av forbrukerfleksibilitet i sluttbrukermarkedet
18:25: Hovedinnlegg 2: Statnett: Elhub – energibransjens største IT-prosjekt
18:45: Hovedinnlegg 3: Enfo: Aktivering av forbruk i fremtidens kraftmarked
19:05: Hovedinnlegg 4: NTE: nye tjenester med kunden i fokus

DEL 3 – AKTIV DEL (KJEL 1, Gløshaugen)
19:30: Gruppeoppgaver, quiz
20:00: Q&A

20:15 Mingling og middag (trøndersk buffet) i Kjelkantinen

 

For påmelding (STUDENTER), gå til https://smartgrids.no/registrering/studentarrangement/ og fyll ut skjemaet. Eventuelle spørsmål kan sendes til Smartgridsenterets koordinator, Lovinda Ødegården (lovindaodegarden @gmail.com). For andre som ønsker å delta, ta kontakt med koordinator.

Lenke til arrangementets Facebook-event

 

Statnett og IKT

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet. Statnetts IKT-divisjon er inne i en fase hvor det gjennomføres betydelig modernisering og utvidelse av IT-systemene som er sentrale for å utføre sikker og effektiv drift av kraftnettet. Det er blant annet igangsatt et omfattende arbeid med å fornye dagens driftssentralsystem. Prosjekter på 50 til 70 milliarder kroner er planlagt de kommende ti årene, og investeringene vil blant annet bli brukt på avansert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det nye systemet baseres på moderne IT-teknologi som skal driftes og forvaltes etter beste praksis, og imøtekomme eksterne og interne krav til bl.a. teknisk sikkerhet og redundans. Les mer på www.statnett.no.