Temaer denne våren har vært:

  • Presentasjon av et prosjekt som utnytter BigData i tilstandsbasert vedlikehold, ved Eidsiva nett
  • Presentasjon av et prosjekt med sol, batterier og billading bak strømmåleren, ved Lyse
  • Self Healing, Per Eirik Nordbø presenterer et prosjekt fra BKK.
  • Data Science, Big Data Processing, ved SINTEF
  • Digitaliserte nettstasjoner, ved ABB
  • Trafo med automatisk trinnomkobler, ved Helgeland Kraft

Det blir nye webinarer til høsten, det er bare å ta kontakt med balder.morsund@smartgrids.no om det skulle være noen spørsmål, ønske om deltagelse eller presentering.