MENY  

Smartgridsenterets webinarserie: Juni 2021

 

16. juni 11:00-11:40


Tidlig varsling av hendelser i kraftsystemet ved bruk av stordataanalyse

Samfunnet blir stadig mer avhengig av elektrisk energi. Uønskede hendelser i kraftsystemet blir potensielt mer kostbare og vanligere på grunn av de dyptgripende endringene som energisystemet gjennomgår. Større mengder data kombinert med nye analysemetoder gir grunnlag for å varsle slike hendelser før de skjer slik at forebyggende tiltak kan iverksettes. Prosjektet EarlyWarn har arbeidet med data-drevne metoder for varsling av uønskede hendelser som avbrudd og jordfeil i tillegg til systemustabiliteter. Dette webinaret presenterer resultater fra prosjektet og gir anbefalinger for veien videre.

Webinaret vil bestå av foredrag fra Hallvard Haugdal og Christian Andersen, etterfulgt av en diskusjonsdel med mulighet for å stiller spørsmål til foredragsholderne.

Hallvard Haugdal er PhD-kandidat ved NTNU Institutt for elkraftteknikk med Kjetil Uhlen som veileder. Han har i sitt PhD-arbeid jobbet med PMU data og stabilitetsutfordringer i strømnettet. Til dette har han blant annet brukt kompleks PCA og k-Means metoder i analysene.

Christian Andersen er forskningsleder ved avdeling Energisystemer i SINTEF Energi AS. Han har vært prosjektleder for EarlyWarn, og har en PhD i numerisk fysikk. Sentralt i dette arbeidet har vært anvendelse av datadrevne metoder på PQA data.

LEGG TIL I KALENDER
WEBINARLINK


DELE MED EN KOLLEGA?

For å dele med en kollega kan du videresende invitasjonen. Vedkommende kan også skrive seg opp på epost-listen for Smartgridsenterets webinarer på smartgrids.no/webinar.

TIDLIGERE WEBINARER
Gå inn på smartgrids.no/webinar for å se tidligere webinarer.