The Norwegian Smartgrid Centre avholdt den 27. april årsmøte på NTNU Gløshaugen. Tradisjon tro var det også i år en faglig del av årsmøtet, hvor deltakerne fikk et inspirerende innblikk i hva som rører seg i bransjen.

Møtedagen starter med den formelle delen av årsmøtet. Der fikk de oppmøtte en gjennomgang av hva senteret har fått til i 2016 av senterets leder Grete H. Coldevin. Gjennomgangen baserer seg på årsrapporten for 2016 som du finner her: smartgrids.no/arsrapport-2016[…]. Du kan også lese powerpointen fra årsmøtet her.

Det ble i år valgt tre nye styremedlemmer (uthevet i tabell under). Styrets medlemmer representerer et bredt spekter kunnskap og erfaring fra smartgrid-bransjen. Dette er mye av grunnen til at senteret har kunnet utvikle seg slik vi har gjort de siste årene, noe vi er veldig stolte av. Det ble også valgt inn ny valgkomité og revisor – se powerpoint fra årsmøtet for mer informasjon.

For å understreke den faglige tyngden ble det gjort en vedtektsendring, og det er nå nedfelt i vedtektene at NTNU og SINTEF har en fast styreplass hver. NTNU og SINTEF er landets ledende undervisnings- og forskningsinstitusjoner, og det er gledelig at disse er en så stor del av senterets kjerne.

Styret består etter årsmøtet av følgende styremedlemmer:

Styreleder Sigurd Kvistad, Avdelingsleder, Hafslund Nett
Bjarne E. Helvik Prodekan forskning, IE-fakultetet NTNU
Mona Tunestveit Skår Seksjonssjef Nettsentral, BKK Nett
Eilert Henriksen Direktør, Norgesnett
Kjetil Storset Direktør Smart Infrastructure, Powel
Knut Samdal Forskningssjef, SINTEF Energi
Ole Gabrielsen Prosjektleder NCE Smart Energy Markets
Stian Reite Smart Community Manager, ABB
Torgeir Brovold Adm.dir. Nettalliansen
Sonja M. Berlijn Direktør Forskning og Utvikling, Statnett
Trond Lein Salgsdirektør digitale nettløsninger Norge, Siemens
Trygve Kvernland Nettdirektør, NTE
Åshild Helland Avdelingsleder smartgrid og AMS, Lyse Elnett

 

Tradisjon tro har årsmøtet også en faglig del, og i år var denne i form av deltakelse på NEF Teknisk Møte. Her fikk tilhørerne høre flere interessante innlegg om digitalisering, forbrukerfleksibilitet, energilagring av transport og energilagring. Du kan se programmet og lese alle rapportene og innleggene fra seminaret her: NEF TM17 – Presentasjoner og rapporter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEF Teknsisk Møte 2017. Foto: Halsten Aastebøl