Smartgridsenteret jobber langs flere akser inkludert forskning, undervisning og test-, pilot- og demonstrasjonsaktiviteter. Forskningsrådet er primært interessert i å få vite mer om hva som er forskningsbehovene framover.

Etter planen skal dette holdes som et fysisk møte i uke 34 eller 35, men det kan bli endret til digitalt hvis situasjonen skulle tilsi dette.

Innspillene sendes til synne.sandvik@sintef.no innen 28.2.2021.