Åtte av styrets 14 medlemmer var på valg på årsmøtet den 16. april, men valgkomiteens leder, Hans Terje Ylvisåker, foreslo å redusere antallet styremedlemmer med to, og fremmet forslag om seks nye og gjenvalgte medlemmer. Etter et benkeforslag ble gruppen utvidet med en, og sju nye og gjenvalgte medlemmer ble valgt ved akklamasjon.

Også årsrapporten, styrets beretning og regnskapet ble godkjent og vedtatt av årsmøtet uten store diskusjoner. Årsrapporten kan leses og lastes ned her.

Styret består nå av følgende 13 personer:

 • Eilert Henriksen (FEAS) (Styreleder) (ikke på valg i år)
 • Trygve Kverneland (NTE Nett) (ikke på valg i år)
 • Stig Løvlund (Statnett) (ikke på valg i år)
 • Sigurd Kvistad (Hafslund) (ikke på valg i år)
 • Bjarne Helvik (NTNU) (ikke på valg i år)
 • Hilde Bekkevard (NCE) (ikke på valg i år)
 • Kjetil Storset (Powel) (gjenvalgt)
 • Knut Samdal (SINTEF Energi) (gjenvalgt)
 • Stian Reite (ABB) (gjenvalgt)
 • Bjarne Dybvik (SFE) (gjenvalgt)
 • Åshild Helland (Lyse) (nyvalgt)
 • Svein Kåre Grønås (BKK Fiber) (nyvalgt)
 • Trond Lein (Siemens) (nyvalgt)

 

AB_9910-Smartgridsenteret-styre

Fra venstre: Hilde Bekkevard, Stian Reite, Trond Lein, Eilert Henriksen, Kjetil Storset, Grete Coldevin, Sigurd Kvistad, Åshild Helland, Bjarne Helvik, Knut Samdal. Stig Løvlund, Bjarne Dybvig, Trygve Kvernland og Svein Kåre Grønås var ikke tilstedet da bildet ble tatt. Foto: Atle Abelsen