Notatet vil bli gitt til deltagerne av Clean Energy Ministerial 9 og har som hovedbudskap at god ledelse er nødvendig for å sikre at markedet tilpasser seg fremtidens utfordringer. Energipolitikk og kraftsektorreguleringer må sees i sammeheng og tilpasses til en ny realitet, samtidig som det må tilpasses de spesifikke karakteristikkene i hvert kraftmarked; institusjonelle ordninger, nettutvikling og fornybarandel. Kraftsystemintegrasjon og -transformasjon byr på komplekse politiske utfordringer, som krever en kombinasjon av ny initiativer, reguleringer, standarder, strategier og businessmodeller som benytter seg av mulighetene gitt av nye smartgridløsninger. Dette er nødvendig i hele det elektriske systemet, fra høyspenningsoverføring til den lokal distribusjonen og i husholdninger. Det finnes ingen generisk «one fits all» løsning, ikke på nasjonalt eller på regionalt nivå. Dette samtidig som det er en økende mengde med «best practices» tilgjengelig for å lette og efektivisere lokal implementering.

Policynotatet kan leses her
Sammendraget av innspillene fra workshoppen her
Alle innspillene fra workshoppen kan leses her
For videre informasjon og oppdateringer kan man lese her

Om IEA ISGAN

IEA-ISGAN er en forkortelse for International Energy Agency (IEA)- International Smart Grids Action Network(ISGAN). Det startet som et intiativ fra Clean Energy Ministerial (CEM) og ble formelt etablier under CEM2 i Abu Dhabi I 2011 som en implementeringsavtale under IEA. ISGAN produserer en strategisk platform for å støtte høy-nivå regjeringsoppmerksomhet og -handling for å akselerere  utviklingen og utplasseringen av smartere, renere el-nett verden over.