Prosjektets mål er å predikere, forhindre og effektivt fjerne islaster på våre kraftledninger.