SmartGrids ERA-Net har utgitt en oversikt over viktige demonstrasjonsprosjekter som foregår rundt om i Europa. Oversikten inneholder «snapshots» av  over 30 regionale, nasjonale og transnasjonale prosjekter i over 15 land. Denne rapporten gir en innblikk i prosjektenes målsettinger, visjoner, aktiviteter og resultater.

Målet med dette er å lære mer om hvordan det smarte nettet kan fungere i fremtiden, finne de beste løsningene og oppdage nye utfordringer. Formålet med SmartGrids ERA-Net er å samle og koordinere slike forskningsprosjekter slik at erfaringene fra forskning og utvikling kan deles. Målet er å oppnå en felles europeisk strategi for fremtidig samarbeid mellom regionene når det smarte nettet skal implementeres over kontinentet.

Blant de listede prosjektene finner vi det norske DeVID-prosjektet (Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett), og Smartgridsenteret vil jobbe for å vise frem enda flere av demoaktivitetene i Norge gjennom slike kanaler.

Oversikten over prosjektene finnes her:  Smart Grids Demo Snapshots 2013/2014