Smartgridkonferansen 2017

Hvilke digitaliseringstrender ser vi i neste generasjon kraftsystem?

Teknologiutviklingen gir et stort mulighetsrom for å effektivisere kraftsektoren i samspill med kundene, mens trusselbildet og manglende sikkerhetskompetanse kan begrense utnyttelsen.

Smartgridkonferansen 2017 samler eksperter på digitalisering for å debattere trusselbildet og sårbarheten for et digitalt kraftsystem. Vi spør også om nettreguleringen er tilpasset en utvikling med digitalisering i samfunnet, og endret bruk av nettet?

For å forstå hvordan norske energibedrifter jobber med digitalisering og hva de ønsker å oppnå, har vi invitert
BKK, Statnett, Hafslund og NTE for å presentere sine digitaliseringsstrategier.

Smartgridkonferansen vil presentere ulike pilot- og demonstrasjonsprosjekter fra ulike energiselskap i Norge, blant annet gevinstrealisering av AMS-investeringen. Flere av prosjektene bidrar i økende grad til å høste nyttige erfaringer og resultater i forhold til ulike Smartgrid-relaterte temaer.

Noen tema fra årets program:

De nye teknologiene og deres potensial for energibransjen
Det automatiserte og fleksible nettet etableres
Digitaliseringsledelse – betydning og viktige erfaringer
Rammeverk, incentiver og finansiering for systeminnovasjon
Trusselvurdering for kraftsystemet – hvordan utvikler trusselbildet seg?

Målgruppe: Ansvarlige for nettutvikling, forretningsutviklere i nettselskap og strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, akademia og myndigheter.

Dato: 19.-20. september
Sted: Clarion Hotel og Congress Trondheim

 

Klikk her for program og påmelding»

 

 

Se også: Smartgrid er fremtidens plattform for samspill – Smartgridkonferansen 2016