Pionerer og pådrivere fra industri, myndigheter og forskning
holder innlegg på årets konferanse.

banner_smartgrid_680x3501-536x146

Clarion Hotel og Congress, Trondheim, 15. og 16. September 2015
Fellesarrangement mellom The Norwegian Smartgrid Centre og Energi Norge.

 

Konferanse for faglig påfyll og debatt 

300 deltagere fra energi og nettselskaper, telekom og IT, forskning og undervisning, politikk og regulering.

 Photo by Henning Pedersen, Varde Hartmark (2)

En utmerket plattform for nettverking 

Møteplasser i pauser, ved felles middag, og hos ustillerne.

 SAMSUNG CSC

Gode utstillingsarealer 

Her presenteres et utvalg av smartgrid teknologier og tjenester

 Photo by Henning Pedersen, Varde Hartmark (4)

Foto: Varde Hartmark

EnergiNorge liten jpg                  Smartgrid™-1024x136