Påmelding og program

Det skjer mye på teknologi- og regulatorisk side. Konferansen er derfor utvidet til 2 dager for at deltakerne skal få et helhetlig innblikk i utviklingen. Og det er selvfølgelig tilrettelagt for at dette skal skje innenfor en sosial ramme.

Under årets konferanse vil du få

  • Oppdatert informasjon om hva som skjer på det teknologiske og regulatoriske området i Europa
  • Høre om trender i forbrukerteknologi og forbrukeratferd
  • Debatt om scenarier for det norske kraftsystemet og dets aktører
  • Nyheter om SmartGrid- teknologi
  • Og få høre om resultater og erfaringer fra pågående forskning og demonstrasjonsprosjekter

Målgruppe:  Ledere, forretningsutviklere og fagansvarlige i kraftbransjen, teknologi- og tjenesteleverandører, myndigheter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, forbrukerrepresentanter.

Konferansen arrangeres av The Norwegian Smartgrid Centre, Innovasjon Norge, NFA-Norsk forening for automatisering og Energi Norge.