Smartgriddagen 2018, avholdt 28. februar, samlet i år rundt 130 engasjerte EMIL-, komte-k, IKT- og indøkstudenter som møtte opp til en faglig dag med formål å motivere studenter til å bli nysgjerrige i feltet smartgrids. I løpet av dagen var det flere spennende innlegg fra både forskere og industrien hvor blant annet kunstig intelligens, droner, digitale tvillinger og big data var tema.

Boye Annfelt Høverstad fra Statnett

Det var i år rekordmange deltakere fra Energi og Miljø, Kommunikasjonsteknologi, Ingeniørvitenskap og IKT, Informatikk, Industriell økonomi og Kybernetikk. Dette viser at fagfeltet favner bredt og engasjerer flere enn den tradisjonelle elkraftbransjen, noe de seks hovedinnleggene også ga uttrykk for.

Dagen startet med en velkomst og introduksjon av senterleder Grete Coldevin, før David Roverso fra eSmart systems tok oss med på en reise i drone over norske kraftledninger. Han fortalte om mulighetene for AI og droner til å monitorere kraftledningene langt mer effektivt enn i dag. Mens en trenet ingeniør kanskje kan analyse 100 000 bilder på ett år kan en drone analysere opp til 180 000 bilder på én time.

130 studenter, Martin Hasle fra Fedem

Boye Annfelt Høverstad fra Statnett fortalte om hvorfor datavitenskap og big data er essensielt for kraftsystemet, og hvordan en dataingeniør kan bidra til bedre prediksjoner, kostnadsmodeller og simuleringer for bedre beslutningsgrunnlag for kraftbransjen. Dermed fortalte Martin Hasle fra Fedem Technology om bruk av digitale tvillinger for å analysere frekvensdata fra en vindturbin for å blant annet kunne optimere produksjon med tanke på vindretning, og hvordan vi kan gå fra fysiske til digitale inspeksjoner.

Martin Gilje Jaatun fra Sintef Digital minte oss på farene ved digitalisering i form av cyberangrep spesielt rettet mot kraftanlegg. Men, trakk også opp mulige løsninger for å forhindre cyberangrep gjennom automatisk vern, uavhengig av mennesker i motsetning til hvordan det er i dag.  Mer om dette på denne bloggen.

Victoria Fearnleu Landmark fra ENFO

Før Victoria Fearnley Landmark fra ENFO pratet om innovasjon i kraftmarkedet og trakk frem Agder Energi som tilbyr kundene sine å selge energifleksibilitet, at kraftselskapet betaler for å kunne skru av kraftkrevende oppgaver for å stabilisere nettet. Og hvordan de planlegger en Europeisk markedsplass for desentralisert fleksibilitet i samarbeid med ENFO.

Vijay Venu Vadlamudi fra NTNU avsluttet avsluttet med å stille spørsmålet om IKT- og elkraftstudente er godt nok koblet sammen på NTNU, hvor svarer var et rungende nei, og et ja for et ny linje som kombinerer disse. Han presentere et nytt Digital elektrisk energi program(DEEP), et 5-årig sivilingeniørløp som er i utvikling til stor applaus.

Helt til slutt presenterte Statnett sitt sommerprosjekt, KUBE, en mulighet for å jobbe tverrfaglig med morgendagens utfordringer. Før de nå ganske slitne, men motiverte studentene etter en lang dag med spennende foredrag dro innledere og studenter inn i Kjelkantina for uformell mingling og tapas.

Årets overraskelse, miljøbevisst konsert fra EMIL-koret Pikestrøm