Utviklingen av smarte nett tvinger fram endringer som få norske aktører har oversikt over i dag. Mange sammenlikner energimarkedet med situasjonen som telebransjen sto overfor for noen år siden, da monopolene falt og nye aktører kom inn og tok betydelige markedsandeler.

Helt ny aktør

De tilsvarende prosessene i energibransjen kan bli enda mer omfattende. En grunn er at man ser for seg at man får en helt ny aktør på banen: Prosumenten. Det betyr at konsumenten blir en del av produksjonsapparatet, og deler av produksjonen flyttes fra store, sentraliserte aktører, og ut til små, desentraliserte produsenter og prosumenter.

I tillegg regner man med at det kommer ukjent antall aktører på banen med helt nye produkter og tjenester, og med andre kostnader og fortjenestemarginer enn hva de konvensjonelle nettselskapene kan operere med.

– Jeg har inntrykk av at mange nettselskaper ikke er tilstrekkelig klar over hva som er i ferd med å skje, sier administrerende direktør Knut Johansen hos eSmart Systems. Han skal holde et innlegg på Smartgridkonferansen i Trondheim 10. september om hvilke muligheter nettselskapene har med smartgrid-løsninger.

Johansen var også en av de tidlige gründerne på nittitallet som så mulighetene som oppsto etter omreguleringen av kraftmarkedet, og kunne selge kraftbørs-systemer til en rekke land over hele verden.

– Det er litt av det samme vi ser nå: Et omfattende skifte i rammebetingelser og teknologi som setter de «gamle» aktørene under press.

Omfattende og komplett

Seniorforsker Kjell Sand på SINTEF Energi, som også er fagansvarlig i The Norwegian Smartgrid Centre, peker på at Smartgridkonferansen i september er det mest komplette og omfattende arrangementet innen temaet i Norge.

– Vi vil blant annet vise fram og orientere om alle de viktigste og siste resultatene fra demonstrasjonsprosjektene. Dette er en åpen, nasjonal begivenhet, sier han.

Også rammevilkår og politiske prosesser vies spesiell oppmerksomhet. Det pågår et standardiseringsarbeid som alle nettselskapene må forholde seg til etter hvert, dette blir grundig behandlet av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Deltakerne blir også orientert om utviklingen av det europeiske regelverket (network codes), en prosess som kommer til å påvirke alle norske nettselskapers rammevilkår.

Nettverk

Kjell Sand forteller at Smartgridsenteret i år har utvidet konferansen til en halvannen dag. Grunnen er mange tilbakemeldinger fra tidligere, om at deltakerne ønsket en bedre anledning til å bygge uformelle nettverk.

– Middagen og de sosiale arrangementene blir en gyllen mulighet for nettselskaper, industri, leverandører, organisasjoner og myndigheter til å møtes og diskutere uformelt rundt disse spørsmålene.

Som sist, vil også de mange doktorgradsstudentene sette sitt preg på arrangementet, med korte presentasjoner av sine arbeider.

 

Påmelding og program