Nyhetsbrevet kan leses her, og mer informasjon om DeVID finnes på prosjektets hjemmeside.