I regi av et EU-prosjekt inviterer SINTEF til et seminar om driftssikkerhet i kraftnettet, med hovedvekt på gjensidige avhengigheter mellom kraftnettet og IKT-systemer for vern, kontroll og automatisering. SINTEF Energi og SINTEF IKT står sammen som arrangører, og programmet vil vare fra kl. 10:00 til 16:00. Dette seminaret er tverrfaglig, og aktører fra både kraft- og IKT-miljøer er invitert til å delta.

Deltakelse er gratis, men det er begrenset antall plasser og påmelding er bindende. Mer info, program og påmelding finnes her.