I samarbeid med Ole Sunnset, Direktør i Ringeriks-kraft, hadde Grete H. Coldevin, leder av Smartgridsenteret, lagt opp til et bredt faglig program.

Ringerikskraft 2

Utviklingstrekk innenfor smartgrids ble presentert og konsekvenser for verdikjeden ble diskutert. Foto Grete Coldevin

Det ble gitt et overblikk over drivere og teknologier i smartgrids, sentrale utviklingstrekk innenfor smarthus, solkraft og plusshus, energilagring, elbiler og distribuert produksjon ble diskutert. Tariffer som virkemiddel i utviklingen og nye krav som stilles til Distribusjonsnettet som følge av de planlagte EU forskriftene «Network codes» stod også på agendaen. Deltagerne diskuterte villig vekk, spesielt fremtidens tariffer.

ringerikskraft 1

Delegasjonen ble vist rundt i det som skal bli den nye nasjonale Smartgridlaben på NTNU. Foto Grete Coldevin.