Se programmet for oversikt over temaene i presentasjonen under.

Dag 1:

Grete Coldevin, The Norwegian Smartgrid Centre
Jose Pablo Chaves, Universidad Pontificia Comillas, Madrid
Kjell Sand, NTNU
Eirik Andersen, Digital Norway
Svein Kåre Grønås, BKK 
Beate Sander Krogstad, Statnett
Ståle Gullbrekken, NTE
Jon Andreas Pretorius, Hafslund Nett
Gunnar Westgaard, EY
Morten Goodwin, UiA
Atle Ripegutu, Agder Energi Nett
Fabrizio Pilo, University of Cagliari
Bernt Bremdal, Smart Innovation Norway
Hans Kristian Høidalen, NTNU
Trond Svartsund, Energi Norge
Hans Olav Ween, Statnett
Hanne Sæle,  SINTEF Energi
Ane Marte Andersson, Enova

Dag 2:

Per Erik Nordbø, BKK Nett
Per-Oddvar Osland, Agder Energi Nett
Åshild Vatne, Hafslund Nett
Victoria Landmark, Agder Energi AS
Live Dokka, Ringeriks-Kraft Nærvarme
Gunnar Vist, NTE Living Lab/Løft for Demo Norge
Harald von Heyden, Enfo
Gerd Kjølle, FME CINELDI
Bjørn Thorud, Multiconsult/Solenergiklyngen
Janne Merete Hagen, NVE