Studentarrangement 4. februar

Kjell Sand, NTNU: Smartgrids intro
Ole-Morten Midtgård, NTNU: Elkraftsystemer intro
Thomas Myren, Statnett: IKT intro
Camilla Levinsen, Agder Energi: Realisering av forbrukerfleksibilitet i sluttbrukermarkedet
Eilert Bjerkan, Enfo: Aktivering av forbruk i fremtidens kraftmarked
Kristoffer S. Lorentsen, Elhub: Energibransjens største IT-prosjekt
Aleksander Nilssen: EVRY (partner til NTE): «Mitt energihjem»