Kraftsystemet digitaliseres – Sonja Berlijn, Statnett

Utnyttelse av AMS data: Over 50 selskaper utvikler løsninger for bruk avdata fra HAN porten – hvem er de, hva utvikler de? –Lars Ihler, NEK

Plattformer og økosystemer for innovasjon og samarbeid – Erik Dugstad, DNV GL

Digital reise mot prediktivt vedlikehold innenfor kraftproduksjon –Thomas Welte, SINTEF Energi

Marekdsløsning og økosystem for å realisere desentralisert fleksibilitet i Norden og Europa – Hallsten Hagen, NODES Marked