Paddy Turnbull, chair of GSGF – Global Smart Grid Federation

Kjell Sand og Eilert Bjerkan – Status Koordineringskomiteen for Demo Norge

Bjørnar Fladen, NTE – Forenklet regelverk for plusskunder