Forskningsprosjektet ProSmart inviterer til den første nordiske workshopen med tema»power system protection» i Tronhdheim den 25. mai 2016. Målet med workshopen er at relevante master- og doktorgradsstudenter og forskningsgrupper innen vern i kraftsystemet skal møtes for å utveksle tanker, ideer og å fremme samarbeid. Det vil også være flere representanter fra industrien, og andre prosjekter, som har innlegg om relevante problemstillinger.

For mer informasjon og program, sjekk ut ProSmarts nettsider.