Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Enten du har en idé eller er i gang med å lage en søknad til et forsknings- og utviklingsprosjekt, kan du dra nytte av å være med på forskningsrådets prosjektverksted.

Faglig innhold
Målet med kurset er å gi deg redskapene og ferdighetene for å utvikle et godt forskningsprosjekt. Du vil få et teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå hva et godt forsknings- og utviklingsprosjekt er og krever. Det vil gi deg nyttig kunnskap som du kan bruke i arbeidshverdagen din og for å realisere prosjektet ditt.

På noen av kursene kan deltakerne også jobbe med prosjektskisser som de har sendt inn i forkant.

Kursene er gratis.

Forskningsrådet arrangerer i 2016 prosjektverksteder rundt omkring i landet. Vi oppdaterer steder fortløpende.

Klikk på stedet nærmest deg for å melde deg på:

Lillehammer 11. mai

Hamar 12. mai

Ålesund 19. mai

Kristiansand 24. mai

Stavanger 31. mai

Alta 6. juni

Bodø 7. juni

Oslo, 9. juni

Drammen 10. juni

Trondheim 13. juni

Harstad 16. juni

Tønsberg 17. juni

Oslo, 25. august

 

Les den opprinnelige saken fra forskningsrådet her.