– Med SMARTliv tilbyr vi en ny tjeneste til våre kunder som gir dem muligheten til å aktivt ta del i og få oversikt over strømforbruket. Vi tror appen vil gjøre kundene mer bevisste og spare dem for kostnader, samtidig som de bruker strømmen smartere, sier daglig leder Eirik Jørum i Orkdal Energi.

SMARTliv gjør det også mulig å se på tidligere strømforbruk, samt mulighet for å sammenligne forbruk med de som bor i nærheten. I tillegg gir appen tilpassede sparetips, mulighet for å rapportere inn feilmeldinger ved å legge ved bilder, og man kan motta varsler med oppdateringer og viktig informasjon fra strømselskapet.

– Strømkunder tar en stadig større rolle som aktive forbrukere. I Ringeriks-Kraft har SMARTliv bidratt til en vesentlig økning i antall strømkunder, i tillegg til bedre kontakt med eksisterende kunder. Vi har stor tro på at Orkdal Energi høster samme erfaringer, sier Odd-Birger Nilsen, daglig leder i SMARTliv.

– Lansering av appen har gått smertefritt og vi opplever allerede stor pågang og positiv omtale blant kundene, avslutter Eirik Jørum i Orkdal Energi. 

 

Kontakt

Orkdal Energi                                        SMARTliv
Eirik Jørum                                           Odd Birger Nilsen
eirik@orkdalenergi.no                            obn@ringeriks-kraft.no
+ 47 959 23 554                                     + 47 932 55 045

 

Orkdal Energi
Orkdal Energi leverer strøm til 7 000 kunder i Orkdal kommune, like vest for Trondheim.

SMARTliv
SMARTliv er et nystartet selskap eid 50/50 av Ringeriks-Kraft AS og eSmart Systems AS. Selskapet holder til på Hønefoss og utvikler løsninger for kommunikasjon med kunder knyttet til måling, overvåkning, analyser, styring og rådgivning av kundenes energiforbruk. Gjennom bruk av morgendagens teknologiske løsninger skal SMARTliv hjelpe kundene til å optimalisere sitt energiforbruk uten at kundens komfort påvirkes.