Les hele pressemeldingen på Powel sin nettside.

 

Om MeterTech

MeterTech AS har hovedfokus på nøyaktighet på målere og målerutstyr, både for elektrisitet og fjernvarme. Selskapet jobber med montasje og kontroll av målere, kontroll av målearrangement, rådgivning og innsamling og kvalitetssikring av måleverdier. Selskapet ble stiftet sent i 2014 og ligger i Trondheim. MeterTech er deleid av Powel og har kontorer i samme bygg. De har åtte ansatte med lang fartstid og erfaring innen målere. For mer info, se www.metertech.no