Last ned hele rapporten her: NORSKE FoU-AKTIVITETER I IEA
ÅRSRAPPORT 2016

Om ISGAN kan du fra rapporten lese:

International Smart Grid Action Network (ISGAN)
ISGAN skal arbeide for internasjonalt samarbeid i utvikling og introduksjon av smarte elektiske nett-teknologier, erfaringer og systemer. Hensikten er en bedre forståelse av smart grid teknologier, systemer samt dets utbredelse. ISGAN ble etablert i 2012 og er en videreføring av ENARD (Electricity Networsk Analysis Research and Development) som ble etablert i 2006. http://www.iea-isgan.org/
Norwegian Smartgrid Centre er norsk ExCo representant i ISGAN fra 2016. ExCo møtes to ganger årlig, og Norge deltok på ett møte i 2016.
Status på norsk deltakelse i de ulike annexene i ISGAN er som følger:
a) Annex 2: Smart Grid Case Studies: Ingen norske. Tidligere deltaker: Ove Grande, (Ecogrid) SINTEF Energy.
b) Annex 3: Benefit-cost analysis and toolkits: Ingen norske. Forespørsel om deltakelse er sendt til SINTEF.
c) Annex 4: Synthesis of insights for decision makers: Ingen norske.
d) Annex 5: Smart grid research infrastructure – (SIRFN): Kjell Sand, NTNU, i prosess med å bli oppnevnt som nasjonal ekspert, og med the Norwegian Smart Grid Laboratry som deltakende infrastruktur i annexet.
e) Annex 6: Power T&D Systems: Kjetil Uhlen, NTNU, rolle: POC/ nasjonal ekspert and Peter Achin, SINTEF Energy, role POC/ nasonal ekspert.
f) Annex 7: Smart grid transitions: Ingen norske.
g) Annex 8: ISGAN Academy on smart grids: Ingen norske.
I 2016 ble ISGAN forlenget i perioden 2017-2022. Norge deltar aktivt med eksperter i to annex, og det er viktig at denne deltakelsen blir videreført i den nye perioden.