Utvidelse av forskningslaboratorium i ProSmart

Laboratoriet er nå komplettert med stasjonsklokke 2488 fra SEL, merging units SAM600 fra ABB og prosessbus switcher fra Siemens/RuggedCom. Dette gjør at sanntidssimulatoren OPAL-RT, releverntestere OMICRON CMC356, målegivere SAM600 og releer RELION 670 nå kan kobles til prosessbuss som i en digital stasjon. PhD studenter jobber med å studere kommunikasjonen på prosessbussen (IEC 61850), foreta sanntidssimuleringer av vernerespons i kraftsystemer og implementere egne relevernalgoritmer på prosesskort for sanntidstesting.

Siktemålet med laboratoriet er å utvikle en fysisk lab som kan kobles sammen med andre laboratorier via stasjonsbuss og dermed kan tilby fjerntesting av utstyr i stort omfang. En masterstudent arbeider for tiden med bruk av ikke-konvensjonelle måletransformatorer i digitale stasjoner.

Studenter bidrar til faglig utvikling

I ProSmart er det masterstudenter som jobber med automatisering og digitalisering. Tor Helge Økland jobber med selvhelende distribusjonsnett. Dette er løsninger med automatiske bryterkoblinger for isolering av feil med redusert nedetid og maksimal selektivitet som resultat. Han tar for seg aktuell teknologi, løsninger, muligheter og utfordringer samt gir en oversikt over igangsatte pilotprosjekter relatert til selvhelende nett. Prosjektet fortsetter nå i en masteroppgave i samarbeid med NTE. Ingvill Urdal Rian jobber med digitale stasjoner i sentralnettet i samarbeid med Statnett. Her ligger det muligheter for betydelig besparelser i ledningsføring og bygningsmasse, rasker oppgradering og utvidelser med også betydelige utfordringer med tanke på pålitelighet og beherskelse av ny teknologi. Hun beskriver aktuell teknologi med ikke-konvensjonelle instrumenteringstransformatorer (NCIT), samleenheter for digitalisering av målesignaler (MU) og prosessbuss til intelligente digitale releer (IED). Prosjektoppgaven analyserer fordeler, ulemper og muligheter med digitale stasjoner og fortsetter med en masteroppgave om NCIT, MU og testing av dette i NTNUs relevernlab.

Nytt kurs innen vern og kontrollanlegg ved NTNU

TET4215 – «Vern og kontrollanlegg i kraftsystemet» startet opp i januar 2018 med oppunder 40 deltagere.

Kurset dekker klassisk relevern med vekt på numeriske og digitale vern samt systemvern basert på PMU’er. Hele kjeden fra måleprinsipper, signalbehandling, vernefunksjoner og integrasjon i digitale stasjoner dekkes. Statnett har vært en pådriver for og finansiert oppstarten av kurset.

Det legges stor vekt på laboratoriearbeid der studentene får prøve seg på 8 helt nye laboratorieoppgaver med overstrømsvern, distansevern, transformator differensialvern og generatorvern. Dette spenner fra direkte innstilling av enkle overstrøms- og distansevern, til simulering av mer komplekse situasjoner med avspilling via reletestere. Gjesteforelesere fra ABB, Siemens og Jacobsen Elektro vil bidra. Studenter som tar dette kurset vil få en betydelig utvidet kompetanse i forhold det NTNU tidligere har kunnet tilby.

 

Sjekk også ProSmarts hjemmeside for mer informasjon