Det nyeste medlemmet av Smartgridsenteret er også det yngste selskapet. Henrik Kirkeby hoppet av fra SINTEF i fjor og startet sitt eget selskap PQA AS, med spenningskvalitet som spesialitet.

Fra basen i Oslo House of Innovation driver han måling, analyse og problemløsning for nettselskap og industribedrifter når spenningskvaliteten svikter.

Kirkeby (29) jobbet på SINTEF i fire år etter å ha tatt master på NTNU. Han var med i store prosjekter og i konsulentarbeid for nettselskaper.

– Jeg syntes ofte at de korte konsultasjonene, med veldig spesialiserte problemstillinger der du må sette deg inn i mye nytt, var de morsomste. For eksempel hadde vi et oppdrag for et oppdrettsselskap der du måtte sette deg inn i hvordan det elektriske systemet for en fiskeflåte ser ut, sier Kirkeby.

Gründeren Henrik Kirkeby i PQA AS sikret seg sitt første forskningsprosjekt i samarbeid med bransjen etter bare et halvt års drift. Resultatene vil komme Smartgridsenterets medlemmer til gode. Foto: Claude R. Olsen

Da han etter hvert fikk mer erfaring, tenkte han at nå kunne han satse for seg selv.

– Jeg har alltid ønsket å bli en gründer, og da jeg så en mulighet, tok jeg den, sier han.

Selskapet PQA AS ble startet i mai 2017. Etter å ha prøvet et par coworking-steder, fant han det rette stedet i Oslo House of Innovation før jul.

– Her er det et hyggelig miljø. Det er viktig når man er alene, sier han.

Finner løsninger

Selskapet hans jobber på et relativt snevert fagområde, der ligger forretningsmuligheten.

– Nettselskapene får jo klager på spenningskvaliteten fra tid til annen. De aller fleste sakene håndterer de selv, men noen tilfeller er litt spesielle, og det var slike saker jeg ble kontaktet om på SINTEF og nå i mitt eget selskap. Folk vet hvem jeg er, sier han.

Nå er oppdragsmengden blitt stor nok til å ansette en til.

Nyttig nettverk

– Hvorfor bli med i Smartgridsenteret?

– Smartgridsenteret er blitt en veletablert organisasjon med et sterkt faglig nettverk. Senteret har også god oversikt ting som skjer i bransjen, og jeg har nytte av både nyhetsbrevet, Smartgridkonferansen og fagseminaret i forbindelse med årsmøte.

– Hva forventer du som medlem av Smartgridsenteret?

– Jeg håper at jeg får bedre innsikt i det som rører seg og kan knytte kontakter, både med de som har de samme faglige interessene som meg og bedrifter som trenger tjenestene jeg kan tilby.

Pangstart med nytt ENERGIX-prosjekt

– Hva kan du og PQA bidra med i Smartgridsenteret?

– I fjor høst søkte PQA sammen med Energi Norge, fem nettselskaper, NVE og tre bransjeorganisasjoner, inklusive Smartgridsenteret på et forskningsprosjekt Forskningsrådets ENERGIX-program. Og det fikk vi! Det starter opp nå og tanken er at resultatene skal spres gjennom Smartgridsenteret, sier Kirkeby.

Prosjektet EMC i smarte nett har PQA som prosjekteier med Energi Norge som prosjektleder. Kirkeby og en eventuell nyansatt i PQA vil gjøre mesteparten av arbeidet i prosjektet. Totalt er budsjettet på 3,3 millioner kroner over to år der Forskningsrådet bidrar med 1,1 millioner kroner mens partnerne bidrar med resten i form av kontantbidrag og egeninnsats.

Prosjektet er bygd opp rundt forskjellige typer case der Kirkeby og partnerne løser problemer med spenningskvaliteten. Basert på disse skal prosjektet lage metoder for hvordan nettselskaper kan håndtere problemene på en bedre måte.

– Det skjer mye i bransjen med mye ny teknologi og nytt utstyr. Folk begynner å ta i bruk nye typer laster som elbiler og forbruksutstyr med kraftelektronikk, og de installerer solcelleanlegg. Nye bruksområder skaper også nye problemer. Å feilsøke disse er ikke noe nettselskapene har gjort før, og da ser de gjerne til ekstern kompetanse. Det er det jeg håper å kunne levere, sier Kirkeby.

Skrevet av Claude R. Olsen, Teknomedia