På samme måte som i 2012 blir dette et introduksjonskurs med tverrfaglig fokus. Totalt 23 forelesere er involvert for å dekke tverrfagligheten. Temaene i kurset er nett, marked, kommunikasjon, samfunn, nytteverdier, sluttbruk og distribuert produksjon.

Omfanget er: 2×4 dager samling + prosjekt. NTNU bruker innovative undervisningsteknikker med blant annet forelesninger med videoopptak og -diskusjoner. Øvingsoppgavene og prosjektet vil ha relevans for egen bedrift. Alt materiale blir tilgjengelig for at deltakerne kan bruke det i egen bedrift. Eksamen er som et ordinært kurs på MSc-nivå ved NTNU og kan brukes i gradsprogram.

Les mer om kurset

Følg med på http://videre.ntnu.no/ for informasjon om det nye kurset.