I år åpner NTNU en ny «Smart Sensor Systems»-spesialisering i det 2-årige masterprogrammet ved Institutt for elektroniske systemer (her finner du studieplanen: https://s.ntnu.no/3s). Programmet har mange og velkvalifiserte søkere, og nå leter vi etter interessante prosjektoppgaver. Hvis du sender inn ditt prosjektforslag og en student trigger på det, får du en ingeniør som vil jobbe gratis på prosjektet ditt i to år.

Hva betyr dette i praksis?
– Siden vår spesialisering er prosjektbasert, får studentene jobbe på prosjektet ditt og produsere studiepoeng samtidig. Spesialiseringen inneholder 50% prosjektfag.

– Studentene kan velge teoretiske fag fritt fra emnekatalogen, slik at du kan bestemme sammen med studenten hva slags kunnskap han/hun trenger for å lykkes med prosjektet.

– Til slutt får du en potensiell kandidat som kjenner dine utfordringer godt, er utdannet innen det du trenger, og ikke minst verifisert i praksis. Du får en aktiv rolle i å utdanne den perfekte kandidaten til prosjektet ditt.

– Gjennom studenten, får du også tilgang til Elprolaben på IES, hvor prototyper av elektroniske systemer kan produseres profesjonelt.

Hva er veien videre?
Neste steg blir å fylle uti det vedlagte skjemaet som skal gi oss oversikt over ditt prosjektforslag. Etter at vi ha samlet inn prosjektforslagene, vil vi presentere dem for våre studenter i august. Du er også velkommen til å presentere prosjektforslaget selv på vår oppstartkonferanse – vi sender mer info om konferansen i løpet av sommeren.

Hva er det vi forventer av deg?
Siden vår(e) student(er) skal jobbe på prosjektet ditt, forventer vi at du vil veilede dem når det gjelder tekniske aspekter av prosjektet. Dette vil innebære minst et møte hver tredje uke for å følge opp utviklingen.

Å fylle ut skjemaet vil ikke ta mer enn et kvarter, og vi setter pris på at du sender inn prosjektforslaget ditt innen 28 juni.

Kontaktperson:
Dominik Osinski
Assistant Professor
Department of Electronic Systems (IES)
NTNU – Norwegian University of Science and Technology
Phone: +47 92550365
Mail: dominik.osinski@ntnu.no