NTNUs nettverkskonferanse er en årlig felles arena for NTNU, alumner og samarbeidspartnere i norsk arbeids- og næringsliv.

Konferansen gir en unik mulighet til å diskutere felles utfordringer og dele erfaringer. Hvordan skal Norges største universitet brukes som omstillingsmotor for norsk arbeids- og næringsliv?

Årets tema

«Digital kunnskapsfront»

Den høye endringstakten og digitaliseringen vi opplever i dag har avgjørende betydning for mennesker, samfunn og arbeidsliv. Kommunikasjon, relasjoner, læring, produksjon, ledelse, virksomhetsutvikling og sikkerhet berøres sterkt.Hvilke utfordringer og behov har de ulike sektorene? På hvilken måte kan NTNU bidra til at arbeids- og næringsliv ligger i kunnskapsfronten og holder tritt med utviklingen? Hvordan kan virksomhetene være proaktive og sikre konkurransekraft?

Dato: 11. april 2018
Sted: Oslo

Mer informasjon her
Program her