Tiny Mesh AS er en bedrift under NCE Smart som i 2011 vant gründerprisen i Østfold for å ha utviklet en trådløs kommunikasjonsløsning som muliggjør kommunikasjon mellom sensorer og tekniske installasjoner. I år er Tiny Mesh AS invitert av Innovasjon Norge til å delta på den norske standen på Hydrovision 2014 i New Delhi. Eventen fant sted 5.-7. mai, og er blant Indias største energimesser av sitt slag.

Smartgrid og dets utfordringer er viktige tema i India som her i Norge. NCE Smart representeres i den forbindelse ved professor Bernt Bremdal som foredragsholder og deltaker i paneldebatt under den norske ambassadens event som omhandler norsk energiteknologi på det indiske energimarkedet.

Se Tiny Mesh AS sin nye hjemmeside, og les mer om Tiny Mesh her.