Den europeiske teknologi og innovasjonsplattform for smarte nett og energiskifte(ETIP SNET) arrangerer, i samarbeid med den franske smartgrid foreningen, det 2. webinaret i National Webinar Series 22. mars 2018. 

Hentet fra ETIP SNET 20.02.18

Den nasjonale webinarserien til ETIP SNET har som formål å presentere nasjonale og regionale initiativ for utveksling av erfaringer, anbefalinger og kunnskapsdeling mellom nasjonale aktører.

I dette webinaret vil ETIP SNET fokusere på Frankrike, hvor Think Smartgrids, den franske foreningen som forener og utvikler smartgridsektoren i Frankrike, skal presentere Roadmap on Smart Grids.

Thierry Le Boucher, ETIP SNETs Vice Chair, kommer først til å presentere ETIP SNETS omfang og aktiviteter, og implementeringsplan, fortelle om R&I kortsiktige prioriteringer for smarte energisystemer, basert på ETIP SNETS R&I plan 2017-2026.

Valérie-Anne Lencznar, Managing Director of Think Smartgrid, kommer så til å gi et lite overblikk av plattformens aktiviteter og målsettinger.

Delta på dette webinaret hvis du er interessert i å få innsikt og engasjere deg i de siste innovative utviklingene på smartgrid-feltet i EU!