Hull i statens virkemidler

– Bedriftene har sagt at det særlig er ett hull i den offentlige tiltakskjeden, Innovasjon Norge, Siva, Skattefunn og flere. Det er utprøvingsfasiliteter. Store bedrifter har lenge drevet med forskning og utvikling. Men Norge har mange små og mellomstore bedrifter. Hver enkelt kan ikke opprette et senter for å teste nye produkter, sier Mæland.

Hun varsler at en ordning der bedrifter kan søke om «testplass» kommer i 2017-budsjettet.

Fiskeriminister Per Sandberg minner om fiskeribransjens behov for testbistand for å utnytte restråstoff bedre.

– Dette går rett inn i hva denne næringen ønsker, sier han.

Næringsministeren kaller sitt testprosjekt «Katapult», og har lånt ideen fra besøk i Tyskland og Storbritannia.

– Bedriftene bruker forskningsmiljøene og utvikler også produkter gjennom kommersielle prosjekter. Men det er et gap mellom der risikoen begynner å løpe, og der vi begynner å tjene penger. Der kommer testsentrene inn.

Kostnadsfordelingen mellom stat og bedrifter for testsentrene ikke er avklart.

– Det må vi komme tilbake til, sa Monica Mæland.